Home
Sposoby przyjmowania spraw PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Fidler   
piątek, 19 marca 2010 09:35

Korespondencję do Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego należy składać pod adresem:

Kampinoski Park Narodowy
ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin


faxem pod numer (022) 722 65 60
lub osobiście w sekretariacie Parku pok. nr 104

Dyrektor przyjmuje interesantów każdego dnia od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu w sekretariacie Parku pod numerem: 22 722 65 59

Przy załatwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji państwowej stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 - USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r.) lub inne przepisy proceduralne, w dziedzinie merytorycznej - przepisy normujące sprawy ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, oraz dotyczące organizacji, trybu postępowania i metod pracy w danej komórce organizacyjnej Kampinoskiego PN.

Wszelkie pisma przesłane na adres parku przyjmowane są przez sekretariat i ewidencjonowane, następnie przekazywane do dekretacji Dyrektorowi KPN. Po dekretacji pisma rozdziela się pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne właściwe rodzajowi sprawy w celu ich rozpatrzenia i odpowiedniego załatwienia. Obowiązuje forma pisemna załatwiania spraw. Komórka odpowiedzialna za załatwienie danej sprawy sporządza pisemną odpowiedź. Projekty pism podlegają zatwierdzeniu przez kompetentnego zwierzchnika.

Poprawiony: czwartek, 13 lipca 2017 10:53