Home
Praca


Wynik naboru na stanowisko obserwator na wieży obserwacyjnej w leśnictwie Kaliszki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Włodzimierz Szaga   
czwartek, 16 maja 2019 08:15

Na ogłoszenie w BIP KPN na adres Parku  w terminie do 09.05.2019 roku wpłynęły 3 oferty pracy na umowę-zlecenie.  Na stanowisko obserwator na wieży obserwacyjnej w leśnictwie Kaliszki wybrano:

Pani Klaudia Chomiak, Pan Marcin Kościk

 
PRACA - dyżur przeciwpożarowy na wieży obserwacyjnej w leśnictwie Kaliszki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Fidler   
czwartek, 25 kwietnia 2019 14:00

Kampinoski Park Narodowy ogłasza nabór na zatrudnienie 2 obserwatorów na dyżur przeciwpożarowy na wieży obserwacyjnej w leśnictwie Kaliszki, (0,5 km od drogi asfaltowej w Janówku) w okresie od 16 maja do 15 października 2019 r.
Maksymalne orientacyjne godziny dyżurów na wieży obserwacyjnej dla 2 obserwatorów (na zmianę):

V – 9.00-20.30
VI – 9.00 (8.30)-21.00
VII – 9.00 (8.00)-20.30
VIII – 9.00 (8.30)-20.00
IX – 10.00 (11.00)-18.00
X – 11.00-17.30

Godziny rozpoczęcia/zakończenia dyżurów zależne od warunków pogodowych i stopnia zagrożenia pożarowego lasu.

Obserwatorzy między sobą ustalają godziny dyżurowania w danym dniu.

Stawiane wymagania od obserwatora:
-         dobry stan zdrowia, dobry wzrok,
-         aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości – wchodzenie po drabinie pionowo (25 m) 1 - 3 razy w ciągu dnia,
-         odpowiedzialność,
-         pełna codzienna dyspozycyjność przez cały okres zagrożenia pożarowego tj. od 16 V do 15 X (praca może ulec skróceniu do 30 IX),
-         powiadamianie telefoniczne/radiotelefoniczne o rozpoczęciu pracy 0,5-1 godz. przed rozpoczęciem dyżuru,
-         niemożliwość ustalenia stałych godzin pracy (rozpoczęcie, czas pracy w ciągu dnia, zakończenie) z powodu zmiennych warunków atmosferycznych (stopień zagrożenia pożarowego lasu); w praktyce dyżur trwa 0 ÷ 6 godz. dziennie dla jednego obserwatora. Praca zależna od warunków pogodowych.

Wynagrodzenie: miesięczny ryczałt - do negocjacji.

Szczegółowe warunki pełnienia dyżurów są zawarte:
-          instrukcja dla obserwatora na wieży obserwacyjnej,
-          szczegółowe warunki pracy obserwatora na wieży obserwacyjnej,
-          wzór umowy.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod – 75251120-7 – usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

Kontakt:
leśniczy Jacek Kościk 508 190 720
gł. specjalista ds. ochrony przyrody, przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego Włodzimierz Szaga 22 722 60 01 wew. 315; 508 188 601

Prosimy o złożenie oferty w terminie do 9 maja 2019 r.

Nazwa pliku: um obser Kaliszki 2019.pdf (Details)
Typ: pdf
Rozmiar: 344.30 Kb
Poprawiony: czwartek, 25 kwietnia 2019 14:21
 
Zasady naboru do pracy w KPN PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Fidler   
czwartek, 25 lutego 2016 12:33
Zatrudnianie odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracownika. Informacje o naborze i warunkach umieszczane są w BIP. Kandydat do pracy w Kampinoskim Parku Narodowym składa wymagane dokumenty zgodnie z ogłoszeniem. Na podstawie otrzymanych C.V. przeprowadzamy wstępną selekcję. Polega ona na sprawdzeniu czy wymogi formalne określone w ogłoszeniu są zgodne z informacjami zawartymi w złożonych dokumentach. Osoby, które przeszły pozytywnie wstępną selekcję zapraszamy do merytorycznego etapu naboru polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami celem wzajemnego poznania się i przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej sprawdzającej wiadomości kandydata, które mogą być przydatne na stanowisku, o które ubiega się kandydat.
Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół. Wynik naboru ogłaszany jest w BIP.
Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty złożone w ramach ogłoszonego naboru. Pozostałe, składane w innych terminach nie podlegają rozpatrywaniu.
Poprawiony: piątek, 26 lutego 2016 09:20