Home Przetargi publiczne Informacja o wyniku przetargu na „Dzierżawę rolnośrodowiskową terenów łąkowych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu ochrony ekosystemów otwartych w latach 2019-2023”
Informacja o wyniku przetargu na „Dzierżawę rolnośrodowiskową terenów łąkowych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu ochrony ekosystemów otwartych w latach 2019-2023” PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Bartosz Strug   
wtorek, 12 marca 2019 12:46

Informacja o wyniku przetargu na „Dzierżawę rolnośrodowiskową terenów łąkowych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu ochrony ekosystemów otwartych w latach 2019-2023”

 

Organizator przetargu – Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) informuje, ze w dniu 12.03.2019 r. w siedzibie KPN nastąpiło publiczne otwarcie ofert w celu wyłonienia uczestnika przetargu, który zaoferował najkorzystniejszy roczny czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntów rolnych leżących na obszarze KPN.

Dzierżawa – do celów rolniczych – obejmuje grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym i we własności KPN położone w:

1) Obręb ewidencyjny Górki, gmina Leoncin, powiat nowodworski, Obręb ochronny Kromnów, Obwód ochronny Wilków, część działek nr ew.: 65, 139 ( oddział 302l); 111, 112, 113 (304l); 115, 116 (oddział 304k); 118, 120, 121 (oddział 304i); 123 (oddział 304g); 125 (wykup 2005); 128 (wykup 2003); 282 (oddział 330h, i); 283 (oddział 330g, h, i); 285, 286, 287 (oddział 330b); 61 (wykup 2002); 63, 109, 275 (wykup 2011); 119 (oddział 304i); 288 (wykup 2005); 277, 278 (330k, l, m);  279 (300k, m); 281 (300g, h, i); 284, 294 (wykup 2013)

2) Obręb ewidencyjny Nowe Budy, gmina Leoncin, powiat nowodworski, Obręb ochronny Kromnów, Obwód ochronny Wilków, część działek nr ew.: 1, 3/1 (oddział 335a).

Powierzchnia do dzierżawy: 27,56 ha.

Cena wywoławcza rocznych opłat z tytułu dzierżawy gruntu rolnego wynosiła 550 zł/ha.

W postępowaniu przetargowym wpłynęła 3 oferty. Oferenci wnieśli stosowne wadium i zostali dopuszczeni do uczestnictwa w przetargu.

Wysokość najkorzystniejszego rocznego czynszu dzierżawnego za 1 hektar gruntów rolnych podana przez zwycięzcę przetargu wyniosła 1286 zł/ha.

Wpłacone wadium zaliczane jest na poczet wysokości czynszu dzierżawnego za 2019 rok. Czynsz ten zostanie także pomniejszony proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy w br. Jeżeli osoba ustalona, jako zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, dyrektor KPN może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ze zwycięzcą przetargu, który wygrał przetarg zostanie podpisana stosowna umowa dzierżawy. Planowany termin podpisania umowy: 01.04.2019 r.

Poprawiony: wtorek, 26 marca 2019 00:03