Home Przetargi publiczne Wybór wykonawcy w przetargu na rewitalizację zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie ODM w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; Etap II, III, V - część 1
Wybór wykonawcy w przetargu na rewitalizację zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie ODM w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; Etap II, III, V - część 1 PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Ewa Siatecka   
wtorek, 12 marca 2019 14:40
DE-Tur/370/3-12/18
Izabelin, 12.03.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; etap II, III, V”
- CZĘŚĆ 1

Kampinoski Park Narodowy uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na zadanie „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; Etap II, III, V”, w zakresie Części 1. Etapu II Przyłącza oraz instalacje elektryczne i niskoprądowe wpłynęła 1 oferty, złożona zgodnie z wymaganym terminem.

Zgodnie z powyższym, oferty kształtowały się następująco:
1. Nazwa firmy: MODERN HOUSE Józef Stasiak
Adres siedziby: 34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 135
Punktacja za kryterium „cena brutto”: 60 pkt
Punktacja za kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty (w miesiącach)”: 25 pkt
Punktacja za kryterium „termin realizacji”: 0 pkt
Łączna punktacja: 85 pkt

Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert oraz fakt, że wpłynęła tylko jedna ważna oferta, oferta nr 1 jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny i uzyskała najwyższą ocenę punktową, a także spełnia wszystkie wymogi SIWZ. W związku z tym, na podstawie art. 91 ustawy Pzp, na wykonawcę wybrano: MODERN HOUSE Józef Stasiak, z siedzibą: 34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 135. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp ustala się termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w siedzibie zamawiającego dnia 14.03.2019 r.
Poprawiony: wtorek, 30 kwietnia 2019 00:03