Home Przetargi publiczne Wybór wykonawcy w przetargu na rewitalizację zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie ODM w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; Etap II, III, V - część 2 i 3
Wybór wykonawcy w przetargu na rewitalizację zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie ODM w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; Etap II, III, V - część 2 i 3 PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Ewa Siatecka   
czwartek, 21 marca 2019 14:48
DE-Tur/370/3-15/19
Izabelin, 21.03.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; etap II, III, V”
- CZĘŚCI 2 i 3

Kampinoski Park Narodowy uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na zadanie „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; Etap II, III, V”, w zakresie Części 2. Etap III Przyłącza oraz instalacje wod.-kan., CO, pompy ciepła, wentylacje oraz w zakresie Części 3. Etap V Zagospodarowanie terenu, wpłynęły 2 oferty (po jednej na każdą z części zamówienia), złożone zgodnie z wymaganym terminem.

Zgodnie z powyższym, oferty kształtowały się następująco:
Oferta złożona na Część 2. Etap III Przyłącza oraz instalacje wod.-kan., CO, pompy ciepła, wentylacje
1. Nazwa firmy: SANITO sp. z o.o.
Adres siedziby: 02-884 Warszawa, ul. Puławska 476
Punktacja za kryterium „cena brutto”: 60 pkt
Punktacja za kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty (w miesiącach)”: 25 pkt
Punktacja za kryterium „termin realizacji”: 0 pkt
Łączna punktacja: 85 pkt
Oferta złożona na Część 3. Etap V Zagospodarowanie terenu
2. Nazwa firmy: MODERN HOUSE Józef Stasiak
Adres siedziby: 34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 135
Punktacja za kryterium „cena brutto”: 60 pkt
Punktacja za kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty (w miesiącach)”: 25 pkt
Punktacja za kryterium „termin realizacji”: 0 pkt
Łączna punktacja: 85 pkt
Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert oraz fakt, że na każdą z części wpłynęła tylko jedna ważna oferta, oferta nr 1 jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny i uzyskała najwyższą ocenę punktową, a także spełnia wszystkie wymogi SIWZ. W związku z tym, na podstawie art. 91 ustawy Pzp, na wykonawcę Części 2. Etap III Przyłącza oraz instalacje wod.-kan., CO, pompy ciepła, wentylacje wybrano: SANITO sp. z o.o., z siedzibą 02-884 Warszawa, ul. Puławska 476, natomiast na wykonawcę Części 3. Etap V Zagospodarowanie terenu wybrano MODERN HOUSE Józef Stasiak, z siedzibą: 34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 135. Ustala się terminy zawarcia umów z wybranymi wykonawcami w siedzibie zamawiającego w zakresie części 2. Etap III dnia 01.04.2019 r. zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz części 3. Etap V dnia 26.03.2019 r. zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
Poprawiony: wtorek, 30 kwietnia 2019 00:03