Home Przetargi publiczne Unieważnienie wyboru Wykonawcy w postępowaniu pn. „Przeprowadzenie ekspertyz przyrodniczych na trenie Kampinoskiego Parku Narodowego” dla części IV.
Unieważnienie wyboru Wykonawcy w postępowaniu pn. „Przeprowadzenie ekspertyz przyrodniczych na trenie Kampinoskiego Parku Narodowego” dla części IV. PDF Drukuj Email
Przetargi
Wpisany przez Paweł Sosiński   
poniedziałek, 25 marca 2019 11:52
20 marca 2019 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przeprowadzenie ekspertyz przyrodniczych na trenie Kampinoskiego Parku Narodowego” dla części I, III, IV, V i VI.

W dniu 21.03.2019 do Kampinoskiego Parku Narodowego wpłynęła wiadomość w której wykazano wadliwą czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dla części IV – Usługi wykazane przez F.H.U BIODATA Michał Kocik nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Po ponownym sprawdzeniu oferty i załączników potwierdzono wadliwą czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, w związku z czym wybór najkorzystniejszej oferty dla części IV został unieważniony i Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986; dalej „ustawa Pzp”) zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia ma prowadzić do wyboru wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w ocenie pozostałych ofert.