Home Przetargi publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU Budowa kładki turystycznej oraz schodów na Łużowej Górze
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU Budowa kładki turystycznej oraz schodów na Łużowej Górze PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Piotr Fidler   
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 11:26

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU

Budowa kładki turystycznej oraz schodów na Łużowej Górze

w Kampinoskim Parku Narodowym

(numer ogłoszenia 6/2019)

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert na: „Budowa kładki turystycznej oraz schodów na Łużowej Górze w Kampinoskim Parku Narodowym”.

Zadanie to jest współfinansowane z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0017/16 pt. „Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym”.

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert upłyną w dniu 8 kwietnia 2019 roku o godzinie 9:30.

Otwarcia ofert dokonano w dniu 8 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00.

Przed otwarciem kopert Zamawiający poinformował obecnych iż kwota przewidziana na wykonanie zadania wynosi 334 288,65 zł netto.

Podczas otwarcia ofert podano nazwy oraz adresy firm, które złożyły oferty, wraz z podaniem ceny ofertowej oraz okresu gwarancji.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

  1. Konsorcjum: VERDE Sp. z o.o. sp. k., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 45, 96-100 Skierniewice, oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ROADBUD” Roman Leniarski, 96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 17/32. Oferta: kwota 392.370,00 zł. okres gwarancji 10 lat.
  2. Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. Budownictwo Sp.K. ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa. Oferta: kwota 777.000,00 zł, okres gwarancji 5 lat.
  3. Zakład produkcyjno-usługowy „Pro-Agro” Grzegorz Malinowski, Rozkopaczew 27A, 21-110 Ostrów Lubelski. Oferta: kwota 318.570,00 zł, okres gwarancji 10 lat.
  4. DREW-BUD Krzowski Andrzej, Żłobek 29, 22-200 Włodawa. Oferta: kwota 404.441,79 zł, okres gwarancji 6 lat.
  5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Probud” s.c. 96-500 Sochaczew, Władysławów 11A. Oferta: kwota 375.826,78 zł, okres gwarancji 5 lat.
  6. BUDREM-1  Firma Budowlano Remontowa Wiesław Kosonóg, 26-600 Radom, ul. Źródlana 24. Oferta: kwota 397.290,00 zł, okres gwarancji 7 lat.
  7. ABAKO Grzegorz Szczypiński 06-124 Szyszki, Szyszki 135. Oferta: kwota 371.185,71 zł, okres gwarancji 10 lat.

 

Warunki dotyczące wadium zostały spełnione przez wszystkich Oferentów.

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poprawiony: poniedziałek, 22 kwietnia 2019 00:02