Home Przetargi publiczne OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA "WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH I NIELEŚNYCH NA TERENIE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2019 R. - cz. IV"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA "WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH I NIELEŚNYCH NA TERENIE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2019 R. - cz. IV" PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Joanna Bartosiewicz   
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 12:01
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA  "WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH I NIELEŚNYCH NA TERENIE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2019 R. - cz. IV"

Organizator przetargu:

Kampinoski Park Narodowy
Adres: 05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38
NIP: 1182081819 REGON: 145916637
Strona internetowa: www.kampinoski-pn.gov.pl, www.bip.kampinoski-pn.gov.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 22 722-60-01, 721-83-91 do 93, faks 22 722-65-60

Kampinoski Park Narodowy (Organizator przetargu) zaprasza do składania ofert do przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. - cz. IV"

1.        Przedmiotem przetargu jest wykonanie usług z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, hodowli i ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony zwierząt, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ekosystemów nieleśnych, wodnych, przyrody nieożywionej i gleb na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. - Obwody Ochronne: Sieraków, Janówek, Kaliszki.
Przedmiot przetargu obejmuje 2 Części zamówienia (Pakiety).
Miejsce realizacji: Kampinoski Park Narodowy

2.        Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

3.        Wadium na poszczególne Pakiety wg SIWZ.

4.        Miejsce i termin składania ofert:
platforma miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl , w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 r. godz. 09:00.

5.        Miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego w lokalu 103, dnia 24 kwietnia 2019 r. godz. 09:15.

6.        Dnia 03 kwietnia 2019 r. ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

7.        Dnia 08 kwietnia 2019 r. ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania:
1.        Ogłoszenie publikacja UZP_TED_2019-OJS069-162439.pdf
2.        Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ  z załącznikami :
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  w  SIWZ
3.        Załącznik nr 2 -Formularz Ofertowy  z załącznikami:
Załącznik nr 2.1 - Kosztorys ofertowy - Część zamówienia (Pakiet) nr 1
Załącznik nr 2.2 - Kosztorys ofertowy - Część zamówienia (Pakiet) nr 2
4.        Załącznik nr 3 - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
5.        Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
6.        Załącznik nr 5 - Wzór umowy
7.        Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
8.        Załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
9.        Załącznik nr 8 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art.24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 5-8 PZP
Wszystkie pliki w archiwum zip poniżej:
Nazwa pliku: czesc IV.zip (Details)
Typ: zip
Rozmiar: 4,761.34 Kb

Poprawiony: czwartek, 25 kwietnia 2019 00:23