Home Archiwum Zawiadomienie o wyborze wykonawcy zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego PDF Drukuj Email
Archiwum ogłoszeń - Archiwum przetargów i ogłoszeń
piątek, 26 kwietnia 2019 10:01

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy zadania:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 

W związku z prowadzonym postępowaniem mającym na celu wybór Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn: Budowa kładki turystycznej oraz schodów na Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym w dniu 10 kwietnia 2019 r. opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KPN zaproszenie do składania ofert cenowych. Termin przesyłania ofert upłynął w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00. Do siedziby KPN w terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert wpłynęłycztery ważne oferty. Wszystkie oferty odpowiadały specyfikacji określonej w zapytaniu ofertowym. Kryterium wyboru oferty były: cena (100%).

Najniższą cenę wykonania usługi zaoferował mgr inż. Tomasz Zając i został on wybrany do realizacji tego zamówienia.

Ze względu na szacunkową wartość przedmiotu zamówienia nie podlega ono ustawie z dn. 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Zadanie to jest współfinansowane z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0017/16 pt. „Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym”.

Poprawiony: piątek, 10 maja 2019 00:00