Home Przetargi publiczne Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Leszno, gmina Leszno, działki nr ew. 22/12
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Leszno, gmina Leszno, działki nr ew. 22/12 PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Ewa Siatecka   
czwartek, 06 czerwca 2019 14:05

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Leszno, gmina Leszno, działki nr ew. 22/12

Organizator przetargu – Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego (dalej – „KPN”) informuje, ze w dniu 05.06.2019 r. w siedzibie dyrekcji KPN o godz. 12.00 odbyła się licytacja ustna (przetarg ustny nieograniczony) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Leszno, gmina Leszno, działka nr ew. 22/12 o powierzchni 0,1000 ha.

Przetarg zorganizowano na podstawie przepisów ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 868). Kryterium wyboru: najwyższa uzyskana w licytacji ustnej cena.

KPN informuje, że do licytacji przystąpili:

- licytant nr 1, Pan Karol Ferenc (adres w aktach sprawy). Licytant wpłacił wymagane wadium w wysokości podanej w Ogłoszeniu o przetargu z dnia 13.05.2019 r., nie został wykluczony w trakcie postępowania;

- licytant nr 2, Pan Adam Olszewski (adres w aktach sprawy). Licytant wpłacił wymagane wadium w wysokości podanej w Ogłoszeniu o przetargu z dnia 13.05.2019 r., nie został wykluczony w trakcie postępowania i został zwycięzcą przetargu.

Cena wywoławcza podana w ogłoszeniu o przetargu wynosiła 109.000 zł netto (134.070 zł brutto). Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 126.600 zł netto (155.718 zł brutto).

Wpłacone wadium zaliczane jest na poczet wylicytowanej w przetargu ceny.

Zgodnie z art. 10f ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody, uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw środowiska, za pośrednictwem Kampinoskiego Parku Narodowego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, dyrektor parku narodowego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z uczestnikiem przetargu, który wygrał przetarg zostanie podpisany akt notarialny - umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu. Planowany termin podpisania aktu notarialnego (w przypadku braku skarg): do dnia 06.07.2019 r. w kancelarii notarialnej wskazanej przez zwycięzcę przetargu.

Poprawiony: środa, 31 lipca 2019 00:01