Home Archiwum Praca - pracownik ds BHP i administracji
Praca - pracownik ds BHP i administracji PDF Drukuj Email
Archiwum ogłoszeń - Archiwum przetargów i ogłoszeń
poniedziałek, 24 czerwca 2019 08:58

Kampinoski Park Narodowy poszukuje kandydata do pracy na stanowisko

pracownika

ds. BHP w wymiarze 1/2 etatu

ds. administracyjnych w wymiarze 1/2 etatu

łącznie w wymiarze pełnego etatu.

Praca na 1 rok (okres próbny) z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

Odnośnie stanowiska ds. BHP wymagania wg ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z 2 września 1997r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz U.  1997 nr 109 poz. 704 z późn. zm.)

§ 4. 1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

a. zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp

lub

b. wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

4) starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

5) głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp

 

Wymagania niezbędne;

1. wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem RM w sprawie służby bhp

2. prawo jazdy kat. B

3. znajomość obsługi komputera

Wymagania pożądane:

1. wysokie umiejętności organizacyjne,

2. komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, dyspozycyjność, samodzielność

W związku z tym proszę składać na adres ;

Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin w terminie do 12 lipca 2019 r. ( decyduje data wpływu do KPN)

Wymagane dokumenty;

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 2. List motywacyjny i życiorys ( przebieg pracy zawodowej)
 3. Kopie świadectw pracy,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, z siedzibą w Izabelinie, ul Tetmajera 38.
 2. W Kampinoskim Parku Narodowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@kampinoski-pn.gov.pl.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu o naborze, podstawą prawną przetwarzania jest kodeks pracy.
 4. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji.
 6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych.
 7. Posiada Pani(a) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani(a), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Poprawiony: sobota, 13 lipca 2019 00:00