Home Zapytania ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW DO KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW DO KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Daniel Kołbuk   
poniedziałek, 01 lipca 2019 09:22
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW DO KAMPINOSKIEGO
PARKU NARODOWEGO
Zamawiający:
Kampinoski Park Narodowy, 05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38
NIP: 1182081819 REGON: 145916637
Telefon: (022) 722-60-01 FAX(022) 722-65-60
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy i tonerów w okresie od 1 lipca 2019r- do 31 grudnia 2019r- Przewidywane ilości przedstawione są w załączniku nr 1 do Zapytania.
Ilości te oraz zakres mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.
Dostawy wraz z wniesieniem na wskazane miejsce na adres Zamawiającego odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych w formie pisemnej, faksowej lub telefonicznie przez uprawnionego pracownika KPN, a rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych dostaw.
Wykonawca dostarczy zamówione tusze i tonery, swoim transportem, w ciągu 3 dni roboczych do siedziby zamawiającego w godz. 8:00 - 15:00 w dniach poniedziałek - piątek.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę techniczną i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Kryterium wyboru oferty:
Przyjętym kryterium wyboru oferty jest - cena - 100%.
Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VATw ustawowej wysokości.
Zapłata za wykonane zamówienia:
Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wystawionej faktury.
Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Daniel Kołbuk
Tel. (022) 722-60-01 wew. 361
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 15 lipca 2019r. do godz. 10.00 z dopiskiem "OFERTA NA DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW":
- w siedzibie KPN w Izabelinie - sekretariat pok. 104 piętro 1 lub,
- przesłać drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .pllub,
- przesłać drogą pocztową na adres:
Kampinoski Park Narodowy
Ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin
Załączniki:
- załącznik nr 1 do zapytania -oferta cenowa
- wzór umowy
Nazwa pliku: Załączniki tonery.zip (Details)
Typ: zip
Rozmiar: 689.03 Kb
Poprawiony: poniedziałek, 15 lipca 2019 00:03