Home Przetargi publiczne OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA „Dostawa sortów mundurowych i odzieży BHP dla pracowników Służby Parków Narodowych”
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA „Dostawa sortów mundurowych i odzieży BHP dla pracowników Służby Parków Narodowych” PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Andrzej Markiewicz   
czwartek, 08 sierpnia 2019 09:14

Organizator przetargu:

 

Kampinoski Park Narodowy

Adres: 05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38

NIP: 1182081819 REGON: 145916637

Strona internetowa: www.kampinoski-pn.gov.pl, www.bip.kampinoski-pn.gov.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kampinoski Park Narodowy (Organizator przetargu) zaprasza do składania ofert do przetargu nieograniczonego na „Dostawa sortów mundurowych i odzieży BHP dla pracowników Służby Parków Narodowych”

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych i odzieży BHP dla pracowników Służby Parków Narodowych wykonanych według wzorów określonych:

a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk /Dz. U. z 09 lutego 2018 r. poz.344/ .

b) opisem przedmiotu zamówienia niniejszej specyfikacji

Częściowo wzorce odzieży są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wraz z podziałem na części) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
  Przedmiot przetargu obejmuje 2 Części zamówienia.
  Miejsce realizacji: Kampinoski Park Narodowy
 2. Okres realizacji zamówienia: do dnia 29 listopada 2019 r.
 3. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tetmajera 38 w Izabelinie – pok. 104 do dnia 19.08.2019 r., do godziny 900 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI SIWZ.
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 103, w dniu 19.08.2019 r., o godzinie 0930.
 5. Dnia 08 sierpnia 2019 r. ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych
Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie publikacja BZP 583623-N-2019 z dnia 08-08-2019r.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami :
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;
 • Załącznik nr 2 -Formularz Ofertowy;
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy z załącznikami;
 • Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw
 • Załącznik nr 6 - Formularz cenowy oferty sortów mundurowych
 • Załącznik nr 7 - Formularz cenowy oferty odzieży BHP
 • Załącznik nr 8 – Logo Parku Narodowego
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych

3. Załącznik nr 10 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Nazwa pliku: mundurowka-2019.zip (Details)
Typ: zip
Rozmiar: 4,023.41 Kb

 

Poprawiony: piątek, 23 sierpnia 2019 00:04