Home Podstawy prawne Zmiana formy prawnej Kampinoskiego Parku Narodowego
Zmiana formy prawnej Kampinoskiego Parku Narodowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Fidler   
wtorek, 03 stycznia 2012 09:29

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego informuje, iż z dniem 01 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.11.224.1337) – dalej: uZOP. W związku z powyższym, zmieniła się forma prawna Kampinoskiego Parku Narodowego, który do dnia 31 grudnia 2011 r. był państwową jednostką budżetową, natomiast począwszy od 01 stycznia 2012 r. stał się państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1240 ze zmianami).

Zgodnie z art. 5 uZOP Kampinoski Park Narodowy jako państwowa osoba prawna stał się następcą prawnym Kampinoskiego Parku Narodowego działającego do dnia 31 grudnia 2011 r. jako państwowa jednostka budżetowa. Przejął także należności i zobowiązania dotychczasowej jednostki.

Od dnia 01.01.2012 r Kampinoski Park Narodowy jako państwowa osoba prawna posiada nowy numer REGON:145916637
oraz oznaczenie wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 9104Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.

Od dnia 01.01.2012 r Kampinoski Park Narodowy jako państwowa osoba prawna posiada nowy numer NIP:1182081819

Od dnia 01.01.2012 r  obsługę bankową prowadzić  będzie Bank Gospodarstwa   Krajowego Oddział  Warszawa.
Numery   kont   bankowych   są  następujące:

1) rachunek bieżący  do obsługi przychodów i wydatków jednostki nr  77 1130 1017 0020 1381 5620 0004

2) rachunek  pomocniczy   do obsługi dotacji celowej z budżetu nr  34 1130 1017 0020 1381 5620 0002

3) rachunek  pomocniczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nr  61 1130 1017 0020 1381 5620 0001

4) rachunek pomocniczy  do obsługi sum na zlecenie nr  23 1130 1017 0020 1381 5620 0006

5) rachunek pomocniczy  do obsługi  sum depozytowych nr  26 1130 1017 0020 1381 5690 0001

6) rachunek pomocniczy  do obsługi Programu LIFE+ nr  07 1130 1017 0020 1381 5620 0003

Poprawiony: piątek, 19 września 2014 12:18