Home Przetargi publiczne Przetarg na wykonanie usług z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych ...
Przetarg na wykonanie usług z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych ... PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Piotr Fidler   
czwartek, 20 grudnia 2012 08:29

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 130 000 euro


1. Zamawiający:

Kampinoski Park Narodowy
NIP: 1182081819
REGON: 145916637
05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38, woj. mazowieckie, powiat warszawski zachodni
www.kampinoski-pn.gov.pl e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 22 722-60-01, 721-83-91 do 93, faks 22 722-65-60


2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Janusz Jeziorski i Joanna Bartosiewicz tel. 721-83-91 do 93.
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8.00 - 15.00


3. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie usług z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, hodowli i ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony zwierząt, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ekosystemów nieleśnych, wodnych, przyrody nieożywionej i gleb na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2013 r.

CPV: 77200000 – Usługi leśnictwa

Miejsce realizacji: Kampinoski Park Narodowy
Rodzaj zamówienia: usługi
Dopuszczalne składanie ofert częściowych - liczba zadań 17.

4. Okres realizacji zamówienia: od dnia 24 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

5. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100 %.

6. Wadium na poszczególne części zamówienia wg SIWZ.

7. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) oraz spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego liczonego odrębnie dla każdej części.

9.   Miejsce i termin składania ofert:
siedziba Zamawiającego nr lokalu 104 (sekretariat), w terminie do dnia 4 stycznia 2013 r. godz. 1000.


10.  Miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie Zamawiającego w lokalu 103, dnia 4 stycznia 2013 r. godz. 1010.


11. Dnia 19 grudnia 2012 r. ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji Urzędowi  Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Specyfikacja:
Nazwa pliku: SIWZ usługi leśne 2013 (Details)
Typ: pdf
Rozmiar: 477.22 Kb
Autor: Joanna Bartosiewicz
Pobrań: 274

Informację wytworzyła: Joanna Bartosiewicz, dnia:20.12.2012

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 130 000 euro

 

 

 

 1. Zamawiający:

   

 

Kampinoski Park Narodowy

 

NIP: 1182081819

 

REGON: 145916637

 

05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38, woj. mazowieckie, powiat warszawski zachodni

 

www.kampinoski-pn.gov.pl e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

tel. 22 722-60-01, 721-83-91 do 93, faks 22 722-65-60

 

 

 

 1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

   

 

Janusz Jeziorski i Joanna Bartosiewicz tel. 721-83-91 do 93.

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8.00 - 15.00

 

 

 

 1. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

   

 

Wykonanie usług z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, hodowli i ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony zwierząt, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ekosystemów nieleśnych, wodnych, przyrody nieożywionej i gleb na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2013 r.

 

 

 

CPV: 77200000 – Usługi leśnictwa

 

 

 

Miejsce realizacji: Kampinoski Park Narodowy

 

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Dopuszczalne składanie ofert częściowych - liczba zadań 17.

 

 

 

 1. Okres realizacji zamówienia: od dnia 24 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

   

 

 

 

 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100 %.

   

 

 

 

 1. Wadium na poszczególne części zamówienia wg SIWZ.

   

 

 

 

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) oraz spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   

 

 

 

 1. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego liczonego odrębnie dla każdej części.

   

 

 

 

9. Miejsce i termin składania ofert:

 

siedziba Zamawiającego nr lokalu 104 (sekretariat), w terminie do dnia 4 stycznia 2013 r. godz. 1000.

 

 

 

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie Zamawiającego w lokalu 103, dnia 4 stycznia 2013 r. godz. 1010.

 

 

 

11. Dnia 19 grudnia 2012 r. ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji Urzędowi

 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

 

Poprawiony: piątek, 04 stycznia 2013 00:04