Home Majątek
Majątek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Fidler   
środa, 15 maja 2013 08:52

Składniki majątku Kampinoskiego Parku Narodowego

według stanu na 31.12.2014 r

 

 

Lp

Wyszczególnienie

Wartość inwentarzowa brutto w zł, gr

I

Środki trwałe

w tym:

4.630.233.500,18

Grupa 0 Grunty

4.579.832.999,47

Grupa 1 Budynki i lokale, obiekty

34.031.724,15

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

8.440.563,54

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne

0,00

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

 

696.055,68

Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

480.434,85

Grupa 6 Urządzenia techniczne

1.272.264,54

Grupa 7 Środki transportu

3.653.499,90

Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1.825.958,05

II

Pozostałe środki trwałe

2.275.629,10

III

Zbiory biblioteczne

165.312,76

IV

Dobra kultury

61.650,52

V

Wartości niematerialne i prawne

218.573,16

 

Ogółem :

4.632.954.665,72

  

Składniki majątku Kampinoskiego Parku Narodowego

według stanu na 31.12.2013 r

 

 

Lp

Wyszczególnienie

Wartość inwentarzowa w zł, gr

I

Środki trwałe

w tym:

4.628.676.197,27

Grupa 0 Grunty

4.580.645.807,21

Grupa 1 Budynki i lokale, obiekty

34.872.478,26

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

5.175.764,68

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne

3.586,63

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

 

816.037,48

Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

480.434,85

Grupa 6 Urządzenia techniczne

1.343.481,27

Grupa 7 Środki transportu

3.472.679,20

Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

1.865.927,69

II

Pozostałe środki trwałe

2.291.512,51

III

Zbiory biblioteczne

155.456,86

IV

Dobra kultury

61.650,52

V

Wartości niematerialne i prawne

267.778,57

 

Ogółem :

4.631.452.595,73

 

Informację wytworzyła: Elżbieta Balcerzak

 

Poprawiony: środa, 08 kwietnia 2015 13:10