Home Przetargi publiczne Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Mirosław Kusztal   
środa, 15 marca 2017 12:43

Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego działając na podstawie ostatecznej

Decyzji Ministra Środowiska z dnia 16.01.2017 r., pismo znak DLP-WPN.201.13.2016.TC

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków, położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin, powiat warszawski-zachodni

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

1.

1033

0,2853

1.538.000,00

100.000,00

 

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego i własności budynków, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT.

 1. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1M/00516461/3.
 2. Kampinoski Park Narodowy nabył prawo użytkowania wieczystego oraz własność budynków na mocy ostatecznej Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 32/KPN/2014 z dnia 16.09.2014 r.
 3. Na działce są posadowione następujące budynki i budowle:
 • Dwukondygnacyjny murowany budynek biurowy o powierzchni zabudowy 116m2 połączony od północy z jednokondygnacyjną murowaną kotłownią o powierzchni zabudowy 44 m2 oraz od południa z jednokondygnacyjnym obiektem kontenerowym o powierzchni zabudowy 207 m2. Cały obiekt służył Parkowi do roku 1998 jako siedziba dyrekcji parku,
 • Jednokondygnacyjny murowany budynek gospodarczo – garażowy o powierzchni zabudowy 157 m2 (zawierający 4 pomieszczenia garażowe i 4 pomieszczenia gospodarcze),
 • Parterowy budynek drewniany o powierzchni zabudowy 43 m2,
 • Dawna studnia głębinowa,
 • Murowana piwnica ziemna o powierzchni zabudowy 17 m2,
 • Wiata drewniana,
 • Stalowy maszt radiowy, który jest wyłączony z postępowania przetargowego ze względu na rozpoczętą procedurę rozbiórkową.
 1. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz roszczeniami osób trzecich.

5. Przedmiotowa działka położona jest na terenie o następującym przeznaczeniu:

- zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin C działka nr 1033, uchwalonym Uchwałą Nr VII/55/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10.06.2015 r., przeznaczona jest pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, o symbolu planistycznym MN(U) oraz teren ulicy lokalnej o symbolu planistycznym KDL.

6. dojazd do działki:
- ulicą Tetmajera lub ulicą Krasińskiego.

7. Bezpośredni dostęp do mediów:
- wodociąg, kanalizacja, gazociąg, energia energetyczna, telekomunikacja.

8. Lokalizacja względem granic Kampinoskiego Parku Narodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 132 z 1997 r., poz. 876):
- wchodzi w skład Parku.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 1200

w sali edukacyjnej (parter) Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego przy ul. Tetmajera 38 w Izabelinie.

 

 • Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu, zamieszczonym na stronie KPN: www.bip.kampinoski-pn.gov.pl oraz dostępnym w siedzibie Parku.
 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej na konto bankowe Kampinoskiego Parku Narodowego:

Nr konta 26 1130 1017 0020 1381 5690 0001,

 • termin wpłaty wadium: do dnia 13 kwietnia 2017 r. do godziny 1200,
 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny.
 • jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, dyrektor parku narodowego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Zespołu ds. Gospodarki Gruntami i Wykupu Nieruchomości: Mirosław Kusztal, pokój nr 23 (parter), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (22)7226001 w. 350. Materiały przetargowe można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, w godzinach pracy (pn.-pt. 800-1500).

Nazwa pliku: Regulamin do przetargów w KPN.pdf (Details)
Typ: pdf
Rozmiar: 398.49 Kb
Autor: Mirosław Kusztal
Pobrań: 26

Nazwa pliku: mapa dz. 1033.pdf (Details)
Typ: pdf
Rozmiar: 1,637.78 Kb
Autor: Mirosław Kusztal
Pobrań: 62

Nazwa pliku: Zdjęcia stara dyrekcja.zip (Details)
Typ: zip
Rozmiar: 7,752.42 Kb
Autor: Mirosław Kusztal
Pobrań: 86

Poprawiony: czwartek, 13 kwietnia 2017 00:16