Home Przetargi publiczne Wybór wyonawcy w przetargu na na budowę schodów i platform przy wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zamczysku
Wybór wyonawcy w przetargu na na budowę schodów i platform przy wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zamczysku PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Ewa Siatecka   
wtorek, 05 września 2017 12:14
DE-Tur/370/8-11/17
Izabelin, 05.09.2017 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa schodów i platform przy wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zamczysku”

Kampinoski Park Narodowy uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz zmiany z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) na zadanie „Budowa schodów i platform przy wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zamczysku” wpłynęła 1 ważna oferta, złożona zgodnie z wymaganym terminem.

Zgodnie z powyższym, oferty kształtowały się następująco:
1) Nazwa firmy: ABAKO Tomasz Szczypiński
Adres siedziby: 06-124 Szyszki, Szyszki 135
Punktacja za kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”: 60 pkt
Punktacja za kryterium „Okres gwarancji na wykonane prace (w latach)”: 40 pkt
Łączna punktacja: 100 pkt

Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert, oferta nr 1 uzyskała najwyższą ocenę punktową oraz spełnia wszystkie wymogi SIWZ, w związku z czym, na podstawie art. 91 ustawy Pzp, na wykonawcę wybrano: ABAKO Tomasz Szczypiński z siedzibą: 06-124 Szyszki, Szyszki 135. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp ustala się termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w siedzibie zamawiającego dnia 08.09.2017 r.
Poprawiony: wtorek, 31 października 2017 00:03