Home Przetargi publiczne Wybór wyonawcy w przetargu na dostawę sortów mundurowych i odzieży bhp dla pracowników służby parków narodowych
Wybór wyonawcy w przetargu na dostawę sortów mundurowych i odzieży bhp dla pracowników służby parków narodowych PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Dariusz Wiśniewski   
środa, 06 września 2017 14:15

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę sortów mundurowych i odzieży bhp dla pracowników służby parków narodowych

 

Kampinoski Park Narodowy uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz zmiany z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) na zadanie „Dostawę sortów mundurowych i odzieży bhp dla pracowników służby parków narodowych” wpłynęła 1 ważna oferta, złożona zgodnie z wymaganym terminem.


Zgodnie z powyższym, oferta kształtowała się następująco:

1)      Nazwa firmy:

Narzędzia dla leśnictwa GRUBE Sp. z o.o.
ul. Obornicka 14A; 62-002 Suchy Las k/Poznania


Punktacja za kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”: 60 pkt
Punktacja za kryterium „Ocena techniczno jakościowa dostarczonego wzoru”: 40 pkt
Łączna punktacja: 100 pkt

Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert, uzyskała najwyższą ocenę punktową oraz spełnia wszystkie wymogi SIWZ, w związku z czym, na podstawie art. 91 ustawy Pzp, na wykonawcę wybrano: Narzędzia dla leśnictwa GRUBE Sp. z o.o.
ul. Obornicka 14A; 62-002 Suchy Las k/Poznania. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp ustala się termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w siedzibie zamawiającego dnia 12.09.2017 r.

 

Poprawiony: czwartek, 21 września 2017 00:12