Home Przetargi publiczne Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Leszno
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Leszno PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Piotr Fidler   
piątek, 10 listopada 2017 13:50

Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego działając na podstawie ostatecznej

Decyzji Ministra Środowiska z dnia 27.X.2014 r., pismo znak DLP-III-201-46/43272/14/TC

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Leszno, gmina Leszno

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

(ha)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

1.

971/18

0,1404

160.000,00

10.000,00

 

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT.

 

 • W dniach 16.XII.2014 r., 25.III.2015 r., 26.VI.2015 r. oraz 03.09.2015 r. odbyły się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Leszno, gmina Leszno, który zakończył się wynikiem negatywnym,
 • dla ww. działki Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1G/00073381/4,
 • Kampinoski Park Narodowy nabył prawo użytkowania wieczystego na mocy ostatecznej Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 7/KPN/2012 z dnia 20.VII.2012 r.,
 • Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz jest wolna od zobowiązań i roszczeń osób trzecich,
 • Opłaty związane z prawem użytkowania wieczystego będą naliczone przez miejscowego starostę po nabyciu prawa użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z Ustawą z 21.VIII.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147).
 • Przedmiotowa działka położona jest na terenie o następującym przeznaczeniu:

- zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, etap A, część I, uchwalonym Uchwałą Nr LIII/286/2006 Rady Gminy Leszno z dnia 2.III.2006 r., działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i oznaczona symbolem planistycznym 34MN oraz północna część działki jako 8KDL.

 • dojazd ww. działki:

- od gminnej drogi publicznej ul. Leśnej,

 • bezpośredni dostęp do mediów:

wodociąg, kanalizacja, gazociąg, energia energetyczna, pośrednio telekomunikacja,

 • Lokalizacja działki nr ew. 971/18 względem granic Kampinoskiego Parku Narodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 132 z 1997 r., poz. 876):

- w granicach Parku,

 • Zagospodarowanie przedmiotowych działek zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 1200

w sali konferencyjnej (I piętro przy sekretariacie) Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego przy ul. Tetmajera 38 w Izabelinie.

 

 • Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu, zamieszczonym na stronie KPN: www.bip.kampinoski-pn.gov.pl oraz dostępny w siedzibie Parku.
 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej na konto bankowe Kampinoskiego Parku Narodowego:

Nr konta 26 1130 1017 0020 1381 5690 0001,

 • termin wpłaty wadium: do dnia 23 listopada 2017 r. do godziny 1200,
 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny.
 • jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, dyrektor parku narodowego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Zespołu ds. Gospodarki Gruntami i Wykupu Nieruchomości: Mirosław Kusztal, pokój nr 23 (parter), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (22)7226001 w. 350. Materiały przetargowe można uzyskać nieodpłatnie w pok. nr 23 w Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, ul. Tetmajera 38, 05-080 IZABELIN, w godzinach pracy (pn.-pt. 800-1500).

Plan działki i fotografie znajdują się w załączniku poniżej.

Nazwa pliku: dz 971-18-a.zip (Details)
Typ: zip
Rozmiar: 29,120.96 Kb
Autor:
Pobrań: 0

Poprawiony: piątek, 01 grudnia 2017 00:02