Home Przetargi publiczne Plan zamówień publicznych Kampinoskiego Parku Narodowego na 2018 r.
Plan zamówień publicznych Kampinoskiego Parku Narodowego na 2018 r. PDF Drukuj Email
Przetargi
Wpisany przez Piotr Fidler   
wtorek, 13 lutego 2018 12:25
Plan zamówień publicznych Kampinoskiego Parku Narodowego na 2018 r.
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia netto w zł Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 Uszczelnienie i odwodnienie dachu budynku halowego oraz przygotowanie terenu pod odtworzenie muraw napiaskowych robota budowlana przetarg nieograniczony 812 137 marzec
2 Wytyczenie scieżki spacerowej wraz z budową kładki  turystycznej robota budowlana przetarg nieograniczony 239 134 czerwiec
3 Utwardzanie płytami typu Yomb dojazdów pożarowych na wydmach robota budowlana przetarg nieograniczony 2 800 000 II lub III kwartał
4 Ochrona obszarów KPN przed nadmiernym przebywaniem osób w miejscach nieudostępnionych poprzez bieżącą konserwację, modernizację, naprawę, odbudowę oraz budowę obiektów małej infrastruktury turystycznej robota budowlana przetarg nieograniczony 142 494 II kwartał
5 Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych robota budowlana przetarg nieograniczony 1 966 000 marzec
6 Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. usługa przetarg nieograniczony 3 000 000 IV kwartał
7 Wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu "Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym" usługa przetarg nieograniczony 1 227 934 I kwartał
8 Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej i cenzus błotniaków usługa przetarg nieograniczony 213 600 I lub II kwartał
9 Organizacja imprezy edukacyjno-promocyjnej i zakup materiałów promocyjnych usługa przetarg nieograniczony 200 000 kwiecień
10 Organizacja wystawy i druk materiałów promocyjnych usługa przetarg nieograniczony 149 164 III kwartał
11 Zakup sortów mundurowych i odzieży BHP dla pracowników dostawa przetarg nieograniczony 207 000 II lub III kwartał
Poprawiony: wtorek, 13 lutego 2018 12:30