Home
Informacja z oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie pn.: „Opracowanie i druk albumu, kalendarza ściennego, broszury informacyjnej oraz wystawy fotograficznej i katalogu wystawy dla Kampinoskiego Parku Narodowego” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Fidler   
czwartek, 13 września 2018 14:16

Informacja z oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie pn.:

Opracowanie i druk albumu, kalendarza ściennego, broszury informacyjnej oraz wystawy fotograficznej i katalogu wystawy dla Kampinoskiego Parku Narodowego” w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym” nr POIS.02.04.00-00-0146

Kampinoski Park Narodowy informuje, że w wyznaczonym regulaminem konkursu terminie wnioski złożyły:

1. Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Unigraf”, ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz;
2. Oficyna Wydawnicza „FOREST”, ul. gen. Sikorskiego 7b, 05-410 Józefów;
3. Wydawnictwo Epograf, ul. Warszawska 37, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
4. Taka Paka Design, ul. Maciejewskiego 3/40, 03-187 Warszawa.

W dniu 13.09.2018 r., zakończono ocenę wniosków i wymaganych dokumentów. Wszyscy Wnioskodawcy spełnili wymagania formalne i zostali dopuszczeni do udziału w konkursie.
Poprawiony: środa, 06 lutego 2019 13:54