Home Przetargi publiczne Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie ODM w Granicy - unieważnienie postępowania
Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie ODM w Granicy - unieważnienie postępowania PDF Drukuj Email
Przetargi
Wpisany przez Ewa Siatecka   
środa, 14 listopada 2018 11:32
DE-Tur/370/15-9/18

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; etap II, III, V”

Kampinoski Park Narodowy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w zakresie części I. Etap II i części II. Etap III na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w zakresie części III. Etap V na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 - cena złozonej w przetargu oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.