Home Przetargi publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r.”
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r.” PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Piotr Fidler   
środa, 09 stycznia 2019 13:50

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.:Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert na: „Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r.

Nazwa pliku: Informacja z otwarcia ofert.pdf (Details)
Typ: pdf
Rozmiar: 460.50 Kb

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r.”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.:Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Kampinoski Park Narodowy, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin podaje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się 08.01.2019 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego.

I. Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Nr Części zamówienia (Pakietu)

Wartość brutto w zł

1

402 562,44

2

585 233,64

3

467 337,60

4

538 524,72

5

547 299,72

6

541 119,96

Razem

3 082 078,08

II. Podczas otwarcia ofert podano nazwy oraz adresy Firm, które złożyły oferty, wraz z podaniem oferowanych cen brutto.

W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

1. Konsorcjum:

Grzegorz Stępniewski Usługi Leśne, Nowe Polesie 23A, 05-155 Leoncin oraz Patryk Stępniewski Usługi Ogrodniczo Leśne, Nowe Polesie 23A, 05-155 Leoncin

a) Część zamówienia (Pakiet) nr 5 - cena oferty 483 837,84 zł

b) Część zamówienia (Pakiet) nr 6 - cena oferty 477 234,72 zł

2. Usługi Leśnicze Sławomir Grabowski, Secymin Polski 34, 05-155 Leoncin

Część zamówienia (Pakiet) nr 5 - cena oferty 567 236,52 zł

3. „ŚLIWA” Sławomir Dobrydnio , Cegielnia Kosewo 61A, 05-180 Pomiechówek

Część zamówienia (Pakiet) nr 1 - cena oferty 409 978,80 zł

4. P.H.U. „KA-MI” Kamil Pensiek, Rybitew 32, 05-155 Leoncin

Część zamówienia (Pakiet) nr 4 - cena oferty 480 130,20 zł

5. „KA-ŻAK” Usługi i Handel Krystian Żakowski, Górki 71, 05-155 Leoncin

a) Część zamówienia (Pakiet) nr 1 - cena oferty - 376 493,40 zł

b) Część zamówienia (Pakiet) nr 6 - cena oferty - 528 043,32 zł

III. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poprawiony: środa, 23 stycznia 2019 00:01