Home Przetargi publiczne Informacja z otwarcia ofert na rewitalizację zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie ODM w Granicy ETAPY II, III, V
Informacja z otwarcia ofert na rewitalizację zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie ODM w Granicy ETAPY II, III, V PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Ewa Siatecka   
środa, 09 stycznia 2019 15:21
DE-Tur/370/19-9/19

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; etap II, III, V”

Dnia 08.01.2019 r. o godz. 10.00 dokonano publicznego otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych; etap II, III, V”.

Zamawiający ze względu na charakter robót podzielił przedmiot zamówienia na 3 części.

Kampinoski Park Narodowy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 172 356,80 zł brutto, w tym na:
Część 1. Etap II Przyłącza oraz instalacje elektryczne i niskoprądowe kwotę w wysokości 373 073,38 zł brutto.
Część 2. Etap III Przyłącza oraz instalacje wod.-kan., CO, pompy ciepła, wentylacje kwotę w wysokości 686 418,62 zł brutto.
Część 3. Etap V Zagospodarowanie terenu kwotę w wysokości 112 864,80 zł brutto.
W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:
Nazwa firmy: MODERN HOUSE Józef Stasiak
Adres: 34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 135
Oferta na część: 3. Etap V.
Cena oferty brutto: 172 200,00
Okres gwarancji: 72 miesiące
Termin realizacji zamówienia: do 23.09.2019 r.
Warunki płatności: zgodne ze wzorem umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Poprawiony: czwartek, 28 lutego 2019 00:02