Home Przetargi publiczne „Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. – cz. II”
„Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. – cz. II” PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów i ogłoszeń
Wpisany przez Joanna Bartosiewicz   
wtorek, 29 stycznia 2019 10:10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA „WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH I NIELEŚNYCH NA TERENIE KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2019 R. – cz. II”

 

Organizator przetargu:

Kampinoski Park Narodowy

Adres: 05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38

NIP: 1182081819 REGON: 145916637

Strona internetowa: www.kampinoski-pn.gov.pl, www.bip.kampinoski-pn.gov.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 22 722-60-01, 721-83-91 do 93, faks 22 722-65-60

 

Kampinoski Park Narodowy (Organizator przetargu) zaprasza do składania ofert do przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. – cz. II”

1. Przedmiotem przetargu jest wykonanie usług z zakresu cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych, hodowli i ochrony lasu, zagospodarowania turystycznego, ochrony zwierząt, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ekosystemów nieleśnych, wodnych, przyrody nieożywionej i gleb na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. – Obwody Ochronne: Sieraków, Janówek, Kaliszki, Zaborów, Grabina, Wiersze.

Przedmiot przetargu obejmuje 3 Części zamówienia (Pakiety).

Miejsce realizacji: Kampinoski Park Narodowy

2. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Wadium na poszczególne Pakiety wg SIWZ.

4. Miejsce i termin składania ofert:

platforma miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl , w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. godz. 09:00.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie Zamawiającego w lokalu 103, dnia 12 lutego 2019 r. godz. 09:15.

6. Dnia 24 stycznia 2019 r. ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

7. Dnia 29 stycznia 2019 r. ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 


 

  1. W rozdziale XIV pkt 6 SIWZ zaszła zmiana

było:

6.      Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

– doświadczenie pracownika posiadającego kwalifikacje do pracy z pilarką” dokonana zostanie przy zastosowaniu następujących kryterium:

1)     Dysponowanie dwoma pracownikami ze stażem pracy w charakterze pilarza powyżej 2 lat  przyznanych będzie 20 pkt.

2)     Dysponowanie jednym pracownikiem ze stażem pracy w charakterze pilarza powyżej 2 lat  przyznanych będzie 10 pkt.

3)     Brak dysponowanie pracownikami ze stażem pracy w charakterze pilarza powyżej 2 lat – 0 pkt.

jest:

6.      Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

– doświadczenie pracownika posiadającego kwalifikacje do pracy z pilarką” dokonana zostanie przy zastosowaniu następujących kryterium:

1)        Dysponowanie dwoma pracownikami ze stażem pracy w charakterze pilarza minimum 2 lata w okresie ostatnich 48 miesięcy – przyznanych będzie 20 pkt.

2)     Dysponowanie jednym pracownikiem ze stażem pracy w charakterze pilarza minimum 2 lata w okresie ostatnich 48 miesięcy – przyznanych będzie 10 pkt.

3)     Brak dysponowania pracownikami ze stażem pracy w charakterze pilarza minimum 2 lata w okresie ostatnich 48 miesięcy – 0 pkt.

Weryfikacja kryterium będzie prowadzona w oparciu o złożone oświadczenie Wykonawcy zawarte w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) część C pkt  12.

  1. 2. W Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) rozdz. C pkt 12 zaszła zmiana

było:

  1. Wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia – doświadczenie pracownika posiadającego kwalifikacje do pracy z pilarką. Oświadczamy, że wszystkie niżej wskazane osoby posiadają następujące doświadczenie zawodowe polegające na pracy w charakterze pilarza:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa pracodawcy

Miejsce wykonywania pracy w charakterze pilarza

Okres wykonywania pracy w charakterze pilarza w ciągu ostatnich 48 miesiącach (należy wpisać w pełnych miesiącach)

jest:

  1. Wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia – doświadczenie pracownika posiadającego kwalifikacje do pracy z pilarką. Oświadczamy, że wszystkie niżej wskazane osoby posiadają następujące doświadczenie zawodowe polegające na pracy w charakterze pilarza:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa pracodawcy

Staż pracy w charakterze pilarza minimum 2 lata w okresie ostatnich 48 miesięcy

TAK/NIE

 

Pliki do pobrania:
!!!UWAGA nowy, poprawiony załącznik (ver. na dzień 4 lutego 2019r.)

Nazwa pliku: poprawiony przetarg II do ogłoszenia.rar (Details)
Typ: rar
Rozmiar: 3,639.82 Kb

1. Ogłoszenie publikacja UZP_TED_2019-OJS020-043480.pdf

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ załącznikami :

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia w SIWZ

Załącznik nr 2 -Formularz Ofertowy załącznikami:

Załącznik nr 2.1 - Kosztorys ofertowy – Część zamówienia (Pakiet) nr 1

Załącznik nr 2.2 - Kosztorys ofertowy – Część zamówienia (Pakiet) nr 2

Załącznik nr 2.3 - Kosztorys ofertowy – Część zamówienia (Pakiet) nr 3

Załącznik nr 3 - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik nr 8 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art.24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 5-8 PZP

 

Poprawiony: wtorek, 12 lutego 2019 09:17